Pradžia » Reglamentas

Reglamentas

Lietuvos čempionato mokesčių ir baudų reglamentas

2015/2016 m. sezonui

 
Stojamieji ir licenciniai mokesčiai:

 1. Lygos stojamasis mokestis:                                                             145,00
 2. Licencijos išdavimas:
  a) Lietuvos žaidėjai:
  iki registracijos datos (2015.10.10)                                                    6,00
  iki 2015.01.31                                                                                  30,00
  b) žaidėjai, turinčiai Lietuvos pilietybę,
  grįžtančiai į ALMRL klubą
  iš užsienio klubo:
  iki registracijos datos (2015.10.10)                                                    6,00
  iki 2016.01.31                                                                                  90,00
  c) žaidėjai, turinčiai užsienio pilietybę,
  visais atvejais                                                                                300,00
  d) dukterinės komandos žaidėjai                                                  15,00
 3. Pavėlavimas pateikti komandos paraišką, licencijas,
  nuotraukas iki nustatytos datos:                                                                             60,00

Žaidėjų ir oficialių komandos asmenų nuobaudos:

 1. Komandos žaidėjų tiesioginė diskvalifikacija:
  a) pirmoji diskvalifikacija                                                 30,00
  b) antroji diskvalifikacija                                                 60,00
  c) trečioji diskvalifikacija                                                 90,00
  d) tolimesnės diskvalifikacijos                                        145,00
 2. Komandos žaidėjų tiesioginė diskvalifikacija su teisėjų raportu:
  a) pirmoji diskvalifikacija – svarstymas VVK,
  diskvalifikavimas nuo 1 rungtynių                                                +90,00
  b) antroji diskvalifikacija – svarstymas VVK,
  diskvalifikavimas nuo 3 rungtynių                                              +145,00
  c) sekančios diskvalifikacijos – svarstymas VVK,
  diskvalifikavimas nuo 3 rungtynių                                              +290,00
 1. Komandos oficialiųjų asmenų diskvalifikacija (privalomas rašytinis raportas):
  a) pirmoji diskvalifikacija – svarstymas VVK,
  diskvalifikavimas nuo 1 rungtynių                                                 +60,00
  b) antroji diskvalifikacija – svarstymas VVK,
  diskvalifikavimas nuo 2 rungtynių                                                +120,00
  c)  kitos diskvalifikacijos – svarstymas VVK,
  diskvalifikavimas nuo 3 rungtynių                                                +180,00
        Pastaba: Diskvalifikuoti oficialūs asmenys ir žaidėjos negali būti  įrašyti  i protokolą, dalyvauti rungtynėse nesumokėjus    piniginės baudos ir  neatlikus  nuobaudos (diskvalifikacijos su teisėjų raportu). 
 2. Nesportinis elgesys, girtavimas, netaktiškas oficialiųjų
  komandos atstovų ir žaidėjų elgesys varžybų ir viešose vietose:        145,00
  + svarstymas VVK.

Teisėjų, inspektorių nuobaudos:

 1. Leidimas žaisti licencijos neturinčiai žaidėjai:
  Inspektorius, jam nesant, teisėjas protokole įrašytas pirmuoju                                          30,00
 2. Teisėjų neatvykimas į rungtynes be pateisinamos priežasties:
  teisėjo atlyginimą x 5 kartai
  + svarstymas LMRL VVK.
  iš baudos apmokamos org. išlaidos
 3. Protesto patenkinimas, pripažįstant teisėjo neobjektyvumą:
  teisėjo atlyginimą x 5 kartai
  + svarstymas LMRL VVK.
 4. Teisėjavimas neblaiviame stovyje:
  teisėjo atlyginimą x 5 kartai
  svarstymas LMRL VVK.
 5. Nesportinis elgesys, girtavimas, netaktiškas teisėjų elgesys varžybų ir viešose vietose:                                                                                                                   145,00
  + svarstymas LMRL VVK.

Administracinės nuobaudos, mokesčiai:

 1. Sezono metu pavadinimo keitimas:
  a) papildymas                                                  30,00
  b) keitimas                                                  90,00
 2. Rungtynių vykdymas nenaudojant oficialų Lietuvos moterų čempionato kamuolį SELECT  ULTIMATE (pasirašius sutartį)
  (teisėjų, inspektoriaus, VVK nario pranešimas):                                                                  60,00
 3. Komandos neatvykimas į rungtynes be pateisinamos priežasties                                                                                                                            300,00
 4. Leidimas žaisti licencijos neturinčiai žaidėjai:
  už kiekvieną                                                              60,00
  + svarstymas VVK dėl rezultato anuliavimo.
  Pakartotinai leista žaisti kitose rungtynėse:                                                                       120,00
  + svarstymas VVK dėl rezultato anuliavimo.
 5. Blogas varžybų vietos parengimas, nepatenkinamas rungtynių vykdymas (teisėjų, inspektoriaus, VVK nario pranešimas):                                     15,00 – 60,00
 6. Gydytojo pavėlavimas atvykti į rungtynes – Atvykti 30 min. iki rungtynių pradžios
     (teisėjų, inspektoriaus, VVK nario pranešimas):                                                                  15,00
 7. Gydytojo neatvykimas į rungtynes:                                                      90,00
  30min. po numatytos rungtynių pradžios rungtynės nevykdomos.
       Atvykstančios komandos išlaidos (kelionės, maitinimo) priimančios komandos sąskaita.    
 8. Rungtynių rezultatų nepranešimas nuostatuose numatytu laiku:             10,00
 9. Žaidėjos numerio keitimas čempionato metu:                                    10,00
 10. Žaidėjos dalyvavimas rungtynėse su numeriu neatitinkančiu pateiktu  paraiškoje:                                                                                                          15,00
 11. Sporto salės nedeklaravimas, rungtynių laikų ir sporto salės nepranešimas 7 dienos iki rungtynių datos:                                                              15,00
 12. Rungtynių datos pakeitimas nuostatuose numatytu laiku:                                    30,00
 13. Rungtynių protokolo nekokybiškas pildymas:                                                 10,00
        Protokolo braukymai, taisymai,  nesuskaičiuoti arba klaidingai
        suskaičiuoti įvarčiai, 7 m. baudiniai:  mesta ir  įmesta,
       (baudžiamas šeimininkų klubas)
 14. Nuostatų dėl rungtynių filmavimo pažeidimas, baudžiamas šeimininkų klubas                                                                                                              30,00
 15. Komandų nepristatymas prieš rungtynes, baudžiamas šeimininkų klubas                                                                                          15,00
 16. Komandų oficialių asmenų kortelių A,B,C,D nepateikimas, baudžiamas šeimininkų klubas                                                                                          15,00
 17. Komandų oficialių asmenų kortelių A,B,C,D rungtynių metu nenešiojimas,
  baudžiamas klubas už kiekvieno oficialaus asmens kortelės nenešiojimą.                                                                                            10,00
 18. Varžybų dalyviams (sportininkams, teisėjams, žiūrovams) tinkamo saugumo neužtikrinimas                                                                                    nuo 90,00
  + svarstymas VVK
 19. Varžybų vykdymo, disciplinos komisijų, valdybos nutarimų nevykdymas:                                                                                                     30,00 – 145,00
 20. Pavėluotas(apmoka per 3d.) LMRL pateiktų sąskaitų apmokėjimas, klubas sumoka + 30 % nuo sąskaitoje pateiktos sumos.
 21. Dopingo naudojimas                                 600,00
  + svarstymas LMRL valdybos posėdyje dėl diskvalifikacijos

Pastaba.  Baudų reglamentas galioja visose varžybose, kurias organizuoja
               Lietuvos  moterų rankinio lyga. Baudos už pažeidimus apmokamos
direktoratui pateikus sąskaitas. Baudos skiriamos LMRL Varžybų
               vykdymo komisijos (VVK) sprendimu . Varžybų vykdymo komisijos sprendimus galima apskųsti Teisės ir ginčų komisijai (TGK)  per 3 dienas nuo jo  priėmimo dienos. Nesutikus su TGK  sprendimu, jį galima apskusti LMRL valdybai per 3 dienas nuo jo  priėmimo dienos. 

Reglamentas patvirtintas LMRL valdybos posėdyje 2015 metų spalio mėn. 11 d. (valdybos posėdžio protokolas Nr. 18 

LMRL direktorius                                                                            Grigorijus Gutermanas

 

 

---